Béreš INTRO s.r.o. sa špecializuje na všetky práce vo výškach pomocou horolezeckej techniky

Firma BÉREŠ INTRO s.r.o. sa špecializuje na vykonávanie stavebno–údržbových a rekonštrukčných prác na objektoch, kde je problematická časovo či finančne náročná stavba lešení. Práce vykonáva tím vyškolených špecialistov s využitím techniky priemyselného horolezectva. BÉREŠ INTRO s.r.o zabezpečuje realizuje a dodáva na uvedené práce náterové hmoty a ostatný materiál na základe rozpočtov a hospodárských zmlúv.

Ponúkame Vám:

Nátery: ručné alebo pomocou striekacieho zariadenia ( záruka 12-24 mesiacov).

NA KOV – oceľových konštrukcií,  opláštenia  budov,  strechy,  stožiare,   železničné mosty, vysielače,  kostolné veže,  dopravné mosty, energomosty,  žeriavové dráhy a iné.

NA MURIVO – úprava fasád budov,  výstražné nátery komínov, reklamné nápisy.

NA DREVO – konzervačné nátery, penetrácia, nátery proti plesniam a hmyzu.

Stavebné práce: opravy fasád, zateplovanie fasád, murárske práce (záruka 12-24 mesiacov).

Hydroizolácie: opravy a generálne opravy plochých i sedlových striech, hydroizolačné a reflexné nátery modifikovanými asfaltovými pásmi, fóliami (záruka 5-10 rokov podľa druhu materiálu).

Reklamné nápisy: na fasády budov, presklené plochy, komíny a iné.

Spárovanie: termoizolačné a hydroizolačné tmelenie spár panelových a presklených budov. (záruka 12-24 mesiacov)

Umývanie:  ťažko dostupných okien, presklených priestorov budov, svetlíkov výrobných hál, čistenie obilných síl a pod.

Demolácie:  starých objektov, nefunkčných komínov, kovových konštrukcií

Klampiarske,  tesárske a pokrývačské práce: výmena strešných krytín, odkvapových žľabov, bleskozvodov ( revízie ), montáž krovov

Orezávanie a výrub stromov:  orezávanie, výrub a ošetrenie stromov na ťažko dostupných miestach.